NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Video tiêu biểu
  • SỰ KIỆN WELTECH SG2022 (WT.SG22)
  • HTV9 - TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP
  • sumcom
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ỦỶ BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI KỸ THUẬT HÀN TP. HỒ CHÍ MINH
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nghị quyết Đại hội Hawel
Nhiệm kỳ I (2020 - 2025)
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
HỘI KỸ THUẬT HÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
 
Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Kỹ thuật hàn thành phố Hồ Chí Minh (Hawel):
Vào lúc 14:00 ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Tân Nhất, số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Ban sáng lập Hawel đã tổ chức Đại hội Hội Kỹ thuật hàn thành phố Hồ Chí Minh  nhiệm kỳ đầu tiên 2020 - 2025. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, tưng bừngvà đoàn kết. Đại hội đã nghe nhiều báo cáo và nhiều ý kiến tham luận về các vấn đề xây dựng và phát triển Hawel.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HAWEL
Sau khi nghe TS. Phan Miêng (thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội) trình bày toàn văn Bản dự thảo Điều lệ của Hawel, Đại hội đã biểu quyết với 100 % Đại biểu thống nhất với bản dự thảo điều lệ đã được trình bày trước Đại hội.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025.
Sau khi nghe Ông Lê Quốc Khánh (thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội) trình bày toàn văn báo cáo dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ý kiến thảo luận của các Đại biểu:
II.1. Về đào tạo: Hawel cần hoàn thiện thủ tục và điều kiện cần thiết cho công tác Đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu trong nội bộ Hawel và cả cho xã hội.
II.2. Cần đẩy mạnh công tác: Chuyển giao công nghệ hàn, vật liệu hàn mớí.
Kết luận: Đại hội đã thống nhất với bản dự thảo “chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025” và 2 ý kiến (II.1. và II.2. trên đây.

III.1. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN CHẤP HÀNH HAWEL NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VỚI 39 ỦY VIÊN NHƯ TRONG DANH SÁCH SAU ĐÂY:
TT Họ & Tên Dự kiến nhiệm vụ  
1 Trịnh Tiến Dũng Phụ trách chung,  
2 TS. Phan Miêng Trưởng Ban Đào tạo, Phụ Trách Web.  
3 PGS.TS.Mai Thanh Phong Phụ Trách KHCN & Chiến lược PT  
4 PGS.TS.Nguyễn Bá Hoàng Phụ trách CT đối ngoại, phụ trách Ban Đóng tàu.  
5 Lê Quốc Khánh Tr. Ban Đối nội, Tr Ban tài chính- kế toán,  
6 Lê Bá Quốc Tr. Ban Truyền thông, Tổng thư ký.  
7 TS. Ngô Châu Phương Tr Ban KC Hạ tầng GTVT  
8 ThS. Nguyễn Duy Toàn Tr Ban Phát triển Hội viện, P.Trưởng Ban Đối nội  
9 PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc Tr Ban KHCN, P. Ban Đào tạo  
10 ThS.Nguyễn Khánh Cường P. Tr ban Đào tạo  
11 Lê Thành Vinh P.Tr. Ban KHCN  
12 ThS. Nguyễn Văn Hùng Tr. Ban Kiểm tra  
13 Trần Văn Quân  P.Tr.Ban KHCN  
14 Nguyễn Sum Tr.Ban KC chịu áp lực cao, đường ống - bể chứa.  
15 Đổ Tuấn Anh Trưởng Ban VH- Thể thao  
16 PGS. TS. Lê Chí Cương P.Ban Đào Tạo  
17 TS. Nguyễn Thanh Hải P. trưởng Ban KHCN  
18 TS. Nguyễn Anh Tuấn   Trưởng Ban Đối ngoại  
19 Lê Văn Lợi P. trưởng Ban đối nội  
20 Trần Thanh Hà  Ủy viên BCH, tham gia Ban đối nội  
21 Lê Duy Xuân  truyền thông  
22 Vũ Văn Đảo Tr.Ban KC CT trên Biển  
23 Nguyễn Văn Quang  Trưởng Ban Lilama  
24 Nguyễn Huy Nhân    Tham gia Ban Thanh Tra  
25 ThS. Lê Hồng Quang     Tr. ban Đóng tàu và Phương tiện vận tải thủy  
26 ThS. Phạm Đức Thanh (P. Tr.Ban đóng tàuvà Phương tiện vận tải thủy  
27 Trần Viết Phú   P. trưởng ban Đào tạo  
28 Wel.Ins.Nguyễn Xuân Hải Tham gia Ban Đối ngoại  
29 Hồ Văn Đức, P.Ban đối nội  
30 NCS. Tô Thanh Tuần  Tham gia Ban Đào tạo    
31 Trịnh Văn Vinh P. Tr. Ban Vật liệu Hàn  
32 Dương Tuấn Ngọc Tham gia Ban KHCN    
33 Lê Quốc Việt Tham gia biên tập trang Web. Hawel  
34 ThS. Nguyễn Thùy Giang  P. Tr.Ban Đào tạo, ủy viên ban kiểm tra Hawel  
35 Phạm Thành Đa Ủy viên BCH, tham gia Ban đối nội  
36 ThS. Phan Văn Toản,    Tham gia Ban Đào tạo  
37 ThS. Đỗ Bá Thanh   Ủy viên BCH, tham gia Ban đối nội  
38 Nguyễn Hợp Tú  Tham gia Ban Đào tạo  
39 NCS. Lê Quang Thành NCS, ĐH GTVT TP HCM: Tham gia Ban Đ. tàu  
Tổng số 39 ủy viên
 


III.2. ĐẠI HỘI ĐÃ CHUẨN 15 ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
(do BCH bầu ra trong phiên họp đầu tiên)
 
SốTT Họ & Tên Dự kiến nhiệm vụ
1 Trịnh Tiến Dũng Chủ tịch, p.trách chung
2 TS. Phan Miêng P. Chủ tịch thường trực,p.trách ĐTạo và web.
3 PGS.TS.Mai Thanh Phong P. Chủ tịch, p.trách Chiến lược phát triển & KHCN 
4 PGS.TS.Nguyễn Bá Hoàng P. Chủ tịch, p.trách  công tác đối ngoại
5 Lê Quốc Khánh P. Chủ tịch, p.trách  công tác đối nội & TC- Kế toán
6 Lê Bá Quốc Tổng thư ký & Truyền thông
7 TS. Ngô Châu Phương Tr. Ban kết cấu Hạ tầng cơ sở
8 ThS. Nguyễn Duy Toàn Tr. Ban Phát triển Hội viên
9 PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc Tr. Ban KHCN
10 ThS. Nguyễn Khánh Cường P. Trưởng ban Đào tạo
11 Lê Thành Vinh P. Trưởng ban KHCN
12 ThS. Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban Kiểm tra Hawel
13 Trần Văn Quân  P. Trưởng Ban KHCN
14 Nguyễn Sum Tr. Ban kết cấu Cao áp và Đường ống-Bể chứa
15 Đổ Tuấn Anh Tr. Ban Văn Hóa Thể thao

 
IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN KIỂM TRA HAWEL NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VỚI 3 THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
 
TT Họ & Tên Đơn vị công tác Dự kiến nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Hùng TGĐ Hòa Hiệp Trưởng ban
2 Nguyễn Huy Nhân    TT HĐQT petrolimex Ủy viên
3 ThS. Nguyễn Thùy Giang  P.TGĐSaiGon ShipMari Ủy viên
 
V.  ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN LÃNH ĐẠO (CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ TỔNG THƯ KÝ) HAWEL NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VỚI 6 THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
TT Họ & Tên Dự kiến nhiệm vụ
1 Ông Trịnh Tiến Dũng Chủ tịch, Phụ trách chung
2 TS. Phan Miêng P. Chủ tịch Thường trực, Tr. Ban Đào tạo
P. Tr.Ban KHCN, phụ trách trang Web
3 PGS. TS.Mai Thanh Phong P. Chủ Tịch, Phụ Trách KHCN &
Chiến lược Phát triển Hawel
4 PGS. TS. Nguyễn Bá Hoàng P. Chủ tịch, Phụ trách công tác  đối ngoại và Ban đóng tàu &Kết cấu công trình biển
5 Ông Lê Quốc Khánh P. Chủ tịch,Tr.Ban Đối nội, Tr Ban TC- kế toán
6 Ông Lê Bá Quốc Tổng thư ký, Tr. Ban Truyền thông
 
VI. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN THƯỜNG TRỰC HAWEL NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VỚI 3 THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
 
TT Họ & Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Trịnh Tiến Dũng Chủ tịch Phụ trách chung
2 TS. Phan Miêng Chủ tịch Thường trực
Tr. Ban ĐTạo; 
Phụ Trách trang Web. p.Tr.Ban KHCN
3 Lê Quốc Khánh P. Chủ tịch Tr. Ban Đối nội, Tr Ban
tài chính- kế toán
 
VII. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA CÁC TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC BAN CHẤP HÀNH HAWEL NHIỆM KỲ 2020 - 2025 NHƯ SAU: 
Số TT Ban chuyên môn Trưởng ban Cơ quan công tác Tel, email
1 Ban Hội viên, Văn hóa  và truyền thông Trịnh Tiến Dũng Đại Dũng trinhdung@daidung.vn
0981864686
2 Ban tài chính - kế toán, Ban đối nội Lê Quốc Khánh Nahaviwel khanhlq@nahaviwel.com
0916 235057
3 Ban Đối ngoại TS. Nguyễn  Anh Tuấn ĐHGTVT TP.HCMN  
4 Ban phát triển Hội viên Nguyễn Duy Toàn Công ty Hồng Ký toan@hongky.com
0918009933
5 Ban Đào tạo &
Biên tập Website
TS. Phan Miêng
 
Văn phòng Hawel phamihhan@gmail.com
0918155 189
6 Ban Khoa học công nghệ PGS.TS.Nguyễn        Hữu Lộc. ĐH BK TP. HCM nhloc@hmust.edu.vn
0913 603264
7 Ban Vật liệu Hàn Lê Quốc Khánh Nahaviwel khanhlq@nahaviwel.com
8 Ban KCCT HT cơ sở TS. Ngô Phương Châu UTC2 ncphuong@utc2.edu.vn
0903678290
9 Ban Đóng tàu  &
Công trình biển
ThS. Lê Hồng Quang Saigon Ship Marin Lehongquang
0903958559
10 Ban truyền thông và Tổng thư ký Lê Bá Quốc Nahaviwel quoclb@nahaviwel.com
0919 532989
11 Ban Văn hóa - Xã hội - Thể thao Đỗ Tuấn Anh Đại Dũng 0828686363

VIII. MỘT SỐ NỘI DUNG BAN CHẤP HÀNH ỦY QUYỀN CHO BAN THƯỜNG VỤ VÀ BAN LÃNH ĐẠO HỘI
Vì thời gian không cho phép, nên Ban chấp hành (BCH) đã quyết định ủy quyên cho Ban thường vụt và Ban lãnh đạo Hội, dựa vào điều lệ, nghiên cứu  giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác: Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, quy chế hoạt động của Các ban chuyên môn thuộc Hội, quy chế và công tác hoạt động tài chính.
Các công tác này, Ban Lãnh đạo Hội và Ban thường vụ Hội được quyền thay mặt BCH đưa ra phương án giải quyết  (trên cơ sở quy định của Điều lệ và phù hợp với Pháp luật.  Đến kỳ họp  kế tiếp BCH sẽ có nghị quyết chính thức.

IX. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾP THU Ý KIẾN CHÚC MỪNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN
l     Tóm tắt nội dung cơ bản bài phát  của TS. Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng bộ Công thương, đương nhiệm Chủ tịch Tổng Hội Cơ khí Việt Nam như sau:
1. Chúc mừng sự ra đời của Hawel.
2. Hawel có điều lệ và chương trình hành động rất rõ ràng và khoa học. Hawel phải đồng hành với Hội Khoa học kỹ thuật hàn Việt Nam, hoạt động tạo môi trường phát triển bền vững cho ngành hàn của Thành phố Hồ Chí Minh, của Miền Nam và cả nước, vươn lên ngang tầm quốc tế, để thúc đẩy sự phát triển sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, của Miền Nam và cả nước.
3. Chúc mừng sự thành công tốt đẹp của Đại hội Hawel nhiệm kỳ 2020 - 2025.
l    Tân Chủ tịch Hawel, Ông Trịnh Tiến Dũng đã trân trọng cảm ơn TS. Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Tổng Hội cơ khí Việt Nam đã có bài huấn thị sâu sắc đối với Hawel.
l    Chủ tịch Hội Khoa hoc Kỹ thuật Hàn Việt Nam, PGS. TS. Lê Thu Quý, phát biểu chúc mừng Hawel
l    Đại diện các cơ quan và các Hội Xã hội - Nghề nghiệp ở Thành phố Hồ Chí  Minh phát biểu chúc mừng Hawel.
l    Chủ tịch Trịnh Tiến Dũng cảm ơn và mong được hợp tác học hỏi các Hội bạn. 

IX .THƯ KÝ ĐOÀN ĐỌC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI
Thay mặt đoàn thư ký, TS. Nguyễn Thanh Hải đọc toàn văn  Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 100 %  phiếu tán thành nghị quyết trên đây.
l    Toàn thể Đại biểu trong Đại hôi đã đứng lên, nhiệt liệt hoan hô, coi như lời thề thực hiện và sự nhất trí hoàn toàn đối với nghị quyết của Đại hội.


         Thư ký Đại hội         Trưởng ban bầu cử của Đại hội       Chủ tịch Đoàn
             Đã ký                                    Đã ký                                          Đã ký
 TS. Nguyễn Thanh Hải       PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc        Trịnh Tiến Dũng
 
 

Tin tức khác