Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo

Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo

Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo

Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo

Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo
Danh sách các báo cáo KHCN trình bày tại Hội thảo
Video tiêu biểu
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Máy hàn Inverter công nghiệp siêu bền tiết kiệm 30% điện năng so với máy cơ
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

Hội thảo KHCN trong Hội chợ triển lãm

Hội KHKT Hàn Việt Nam  & Phân hội KHKT Hàn TP. HCM (Thông báo và Cảm ơn).
 
Trân trong kính gởi: Các GS. TS. Và Các Nhà Khoa học!
Đồng kính gởi:              Nhà tổ chức Hội chợ.- Vietfair
 
DANH SÁCH TÁC GIẢ CỦA CÁC BÀI BÁO  KH & CN
Các bài báo KH&CN dưới đây do các tác giả viết và gửi về cho Hawel,  các tác giả đã báo cáo công trình của mình trong Hội Thảo KH-CN tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế  SECC, 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7 HCM City,  29.11.2018
TT  Tác giả Địa chỉ Tên bài Bồi dưỡng thù lao Ký nhận
1 PGS. TS. Lê Thu Quý VWS, Hà Nội Xử lý bề mặt = phun phủ nhiệt 1.500.000, 00đ  
2 TS. Nguyễn Thanh Hải
 
Khoa Cơ Khí,ĐH 
BK TP. HCM
  1.000.000,00đ  
3 PGS. TS. Nguyễn Hữu Hường Khoa Cơ khí  ĐH GTVT TP. HCM Các hiện tượng Vật lý…HQ Hàn 1.000.000,00đ  
4 TS. Phan Miêng Hawel   
TP.HCM
PP Hiệu chỉnh  TrườngNhiệt Hàn 1.000.000,00đ  
5 Lê Quốc Khánh Cty Tanador  TP.HCM Một số Thành tựu Tiêu biểu…VLH 1.000.000,00đ  
6 Nguyễn Duy Toàn Cty Hồng Ký Thiết bị hàn … ngành hàn VN 1.000.000,00đ  
7 Lê Huy Cẩm Cty CTWEL
Hà Nội
Nguồn Nhân lực Hàn ….quan tâm 1.000.00,00đ  
8 Lê Thành Vinh Cty Tân Thế kỷ Robot hàn trong
Cuộc CM 4.0 
1.000.000,00đ  
9 Thái Bá Chân TCTy Ba Son N/c CN & Thiết bị Hàn TiTan   750.000,00đ  
10 Trầm Lâm  Bộ Môn Hàn
ĐH BK  hà Nội
Một số Kết quả ….
Of Plasma-GMAW
 750.000,00đ  
Tổng cộng: Mười triệu đồng chẵn./. 10.000.000,00đ  
Ghi chú:
  •  Số tiền 10.000.000,00 đồng trên đây hoàn toàn do Vietfair tài trợ.
  • BTC đã gởi thư Email nội dung bảng trên đến tất cả 10 tác giả. Một số  tá.c giã đã trực tiếp nhận thu lao, một số khác chúng tôi sẽ gởi tới sau khi có đủthông tin.
Kính thưa tất cả các tác giả!
          Thay mặt BTC, VWS  Xin  trân trong cảm ơn sự giúp đỡ rất khẩn trương và  rất tận tâm của các tác giã và Vietfair. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những sơ suất, mong được mọi người lượng thứ.
Thank you and warm regards,
 TM. VWS và Hawel.
TS. Phan Miêng - PCT VWS, CT Hawel 
***** *****Phân hội KHKT Hàn TP. HCM (HAWEL) 
Office: Plot IV.3, CN5 Street, Tan Binh IP, Tay Thanh ward, Tan Phu Dist.,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.Tel: +84 918 155 189 | 0868 561952 | 028 3815 0735 - 117
Email: phamihhan@gmail.comWeb: www.hawel.vn
 

 

Tin tức khác