Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition

Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition

Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition

Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition

Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition
Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition
Video tiêu biểu
  • Robo Panasonic
  • Chuyên gia Nga cũng phải nể phục trình độ đóng tàu chiến của Việt Nam
  • Nhà máy sản xuất Que hàn Xuyên Á

Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition

Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam được Ban tổ chức  Hội thi hàn quốc tế (Organizing Committee of "Arc Cup" International Welding Competition) mời tham gia Hội thi hàn quốc tế năm 2018. 
Hội trân trọng kính mời các Tổ chức, Cá nhân đăng ký tham dự.
Thông tin xem : Website: www.arciwc.com (Chinese); www.inwsa.org (English)
và xin liên hệ : Hội KKHKT (VWS) - (Mr. Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký)

ĐTDĐ: 0913527365, 0919721958   Email: info@vws.org.vnhoahuong1727@gmail.com

Website: www.vws.org.vn,  www.hoihanvietnam.org.vn

 Important Timeline for 2018 Arc Cup International Welding Competition:

Time

Schedule

Venue

March 15th, 2018

Submitting attached application form;

 

May 8th-11th, 2018

Fifth International Robot Welding Competition,

23rd Beijing Essen Welding & Cutting Fair; Dongguan International Exhibition Center

June 6th-10th, 2018

Second International Welding Technology Competition & Sixth International Welding Skills Competition;

Zhuzhou City, Hunan Province

For detailed information, please see the attached Competition notice.

2018 Arc Cup International Welding Competition

 Application Form

Country:___________________

First name

 

Last name

 

Photo

Gender

 

Date of Birth

 

Passport No.

 

Height

 

Mobile

 

E-mail

 

Place in your National

Welding Competition

 First place   

 Second place  

 Third place

Accompanying person

□ Team leader    

□ Coach

□ Competition Visitor 

Employer’s Name

 

Contact Person

 

Address

 

Welding Method Applied

 Second International Welding Technology Competition (New Welding Technology, Welding Equipment, Welding Material, Welding Process and Their Application Competition)

 Welding Robots Programming and Operation Competition

 111/SMAW

 135/GMAW

 141/GTAW

 311/OFW

 Finished-product welding111SMAW/141GTAW/

135GMAW/136FCAW

 Welding Competition for Non-regulated Projects

 

Signature:                              Date:

                 

Remarks: Please email the Copy of Passport's First Page and the Application Form to the Secretariat of Organizing Committee before March 15th. (For the welders, please come with your certificate of your National Welding Competition after emailing us the electronic copy firstly.)

Tin tức khác