Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM

Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM

Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM

Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM

Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM
Chuyên ngành - HỘI KĨ THUẬT HÀN TP HCM
Video tiêu biểu
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Máy hàn Inverter công nghiệp siêu bền tiết kiệm 30% điện năng so với máy cơ
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

Chuyên ngành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3223:2000

Ngày đăng: 14:05 09-08-2018

QUÁ TRÌNH HÀN LASER

Ngày đăng: 15:47 09-08-2018
Hàn Laser là một quá trình hàn hiện đại nhất, cho phép tạo liên kết kim loại và hợp kim của chúng. Là phương pháp hàn có nhiều đặc tính công nghệ vượt trội so với các phương...

TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP HÀN

Ngày đăng: 16:07 09-08-2018
Quaù trình saûn xuaát laø quaù trình keát hôïp chaët cheõ cuûa ba yeáu toá : a) Lao ñoäng cuûa con ngöôøi. b) Tö lieäu lao ñoäng ( maùy moùc, thieát bò ….) c) Ñoái töôïng lao ñoäng ( nguyeân vaät lieäu baùn...

CÔNG NGHỆ HÀN LASER

Ngày đăng: 10:48 18-08-2018
Hàn Laser là một quá trình hàn hiện đại nhất, cho phép tạo liên kết kim loại và hợp kim của chúng. Là phương pháp hàn có nhiều đặc tính công nghệ vượt trội so với các phương...

BỐN DẠNG CÔNG NGHỆ HÀN MỚI NHẤT

Ngày đăng: 11:42 18-08-2018
Trong 2018, 4 công nghệ mới lớn nhất đang làm biến đổi nghành hàn hiện nay.

CÔNG NGHỆ HÀN ĐƯỜNG ỐNG THÉP HMS

Ngày đăng: 17:31 25-10-2018
Nghiên cứu xây dựng công nghệ hàn đường ống thép chống xói mòn (HMS) trong ngành công nghiệp khai thác cát dầu đạt được chất lượng và tiết kiệm chi phí đáng kể

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HÀN LAI GHÉP (HYBRID) PLASMA-GMAW

Ngày đăng: 15:21 18-12-2018
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HÀN LAI GHÉP (HYBRID) PLASMA-GMAW RESEARCH ON PLASMA-GMAW HYBRID WELDING TECHNOLOGY PGS.TS. Hoàng Tùng1, PGS.TS. Nguyễn Thúc Hà1, ThS. Trần Lâm1 1Hanoi University of Science and Technology (HUST), No. 1 Dai Co Viet...

Hội nghị Liên đoàn Hàn châu Á tại Malajsia .

Ngày đăng: 15:55 12-03-2019
MEETINGS (Seminar ASIA WeldTech 2019) Malaysian Welding and Joining Society (MWJS) In collaboration with German Malaysia Institute (GMI), Bangi, Kajang, Malaysia GMI Campus (Seminar) and Bangi Resort Hotel (AWF meetings) 24 - 27 April 2019 Please Return to: Malaysian Welding and Joining Society (MWJS) E-MAIL...