MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN
Video tiêu biểu
  • SỰ KIỆN WELTECH SG2022 (WT.SG22)
  • HTV9 - TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP
  • sumcom
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KH & KT HÀN

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ KH & KT HÀN
GIÀNH CHO CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ
VÀ CHUYÊN VIÊN  KINH DOANH TRONG NGÀNH HÀN
 
                                                                   TS. Phan Miêng
ĐVĐ.
          Trong thực tế, có những Nhà lãnh đạo, Quản lý xuất sắc về lĩnh vực kinh doanh-sản xuất Hàn Kim loại, (họ đã là CEO cũng như KS, Cử nhân, CV … các lĩnh vực khác ngành HÀN). Chính họ  ít nhiều đang có những băn khoăn, trăn trở về chuyên ngành Hàn. Trong bài này tôi xin trình bày một số khái niệm  tổng quát về KH & KT HÀN. Thật khó, khi mà một thanh niên phải tốn hàng năm tiếp thu và xử lý thông tin chuyên ngành hàn, trong lúc chúng ta chỉ trao đổi với nhau có vài ba giờ. Đó là lý do mà chúng ta chỉ có thể quan tâm đến những K/n hết sức tổng quát thôi. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng là giúp các Nhà … có được một số thông tin cơ bản  để có thể làm cơ sở cũng cố  và  phát triển  kiến thức cho mình thông qua thực tế công việc cũng như gián tiếp tham khảo qua các tài liệu về Hàn khi cần.
Sau đây là nội dung xin được  trình bày đến quý vị.
1.Phân loại các PP Hàn kim loại
1.1.  Lịch sử phát triển  (hình)
1.2.  Phân loại các PP Hàn
1.3.  Các PP Hàn ứng dụng phổ biến nhất.
1.4. Các thuật ngữ về các PPH quốc tế.
2. Hiểu biết cơ bản về hàn HHQ
     2.1. Hồ quang lả  gì ?
     2.2. Các đại lượng cơ bản của HQH
     2.3. Các hiẹn tượng Vật lý cơ bản và ý nghĩa thực tiễn.
3. Vật liệu trong ngành hàn
     3.1. ĐVĐ
     3.2. Thép và tính hàn của thép ( Fe-C )
     3.3. VLCB & VLH
3.4. Các nhóm dây nhàn, thuốc hàn, ….(Đã n/c chế tạo…)
 
4. KIM LOẠI MỐI HÀN
     4.1. KLMH là gì ? K/Niệm QTLK MH
     4.2. Các QT  Lý – Hoá cơ bản diễn ra trong bể hàn
     4.3. VAHN của mối hàn    
     4.3. Các NTHK quan trọng
     4.4. CLKLMH (các dạng khuyết tật cơ bản. (Nguyên nhân của các hiện tượng gây khuyết tật  LKH  [các yếu tố: TSCNH, Sự đồng bộ Dây – thuốc (do hệ xỉ và thành phần cũng như hàm lượng các NTHK
4.5.Cách khắc phục: xác định đúng nguyên nhân, loại trừ từng yếu tố. Cụ thể VL: ….; CN: TSCN, Nguồn nhiệt,
 
5. Xu hướng Phát triển của ngành hàn
5.1. CN Phát triễn, ĐS cải thiện (BM&HHồng)
5.2. Chuẩn hoá nhân lực hàn và nâng cao NXLĐ
5.3. Cơ khí hoá, TĐH, Robốt hoá các QTSX Hàn.

 

Tin tức khác